ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Saturday, November 17, 2007

အႏိုင္နဲ႔ အရံႈး

မာန္လႈိင္းငယ္

“အႏိုင္နဲ႔ အရံႈး”

အႏိုင္အတြက္
ေပ်ာ္ရႊင္ ဟစ္ေၾကြးလိုက္ပါ
ဒါေပမယ့္
ဘ၀ကို မစိန္ေခၚလိုက္ပါနဲ႔ ...။

အရႈံးအတြက္
ငိုရင္း ေအာ္ဟစ္လိုက္ပါ
ဒါေပမယ့္
ဘ၀ကို မကန္ထုတ္လိုက္ပါနဲ႔ ...။

တခုေတာ့ရွိတယ္
အဲဒါ
အႏိုင္နဲ႔ အရႈံးကို
ၿဖိဳလွဲဖို႔
ခိုင္မာမႈနဲ႔ ယံုၾကည္မႈပါပဲ။ ။

မာန္လႈိင္းငယ္

2 comments:

Chaos said...

ခိုင္မာမႈနဲ႔ယံုၾကည္မႈ
အေရးႀကီးဆံုးႏွစ္ခုေပါ႔
လက္မလႊတ္လိုက္နဲ႔
ျမဲျမဲသာဆုပ္ကိုင္ထားလုိက္ပါ
ကိုမာန္လႈိင္းငယ္

Winkabar said...

ေကာင္းတယ္ကိုမာန္လႈိင္းငယ္။ အေတြးက။

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes