ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Thursday, November 15, 2007

က်ေနာ္ နဲ႔ သူတို႔

မာန္လႈိင္းငယ္

“က်ေနာ္ နဲ႔ သူတို႔”

က႐ုဏာတရားနဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တဲ့
က႐ုဏာရွင္ မာသာထရီဇာကို ေတြ႔ခဲ့တယ္။

စစ္တလင္းမွာ လူနာေတြကို ၾကည့္ခဲ့တဲ့
မီးအိမ္ရွင္ ႏိုက္တင္ေဂးလ္ကို ေတြ႔ခဲ့တယ္။

အေမသီးခ်င္းနဲ႔ ေမတၱာသီခ်င္း ေရးဖြဲ႔စပ္ဆိုခဲ့တဲ့
ဂီတသံရွင္ ထူးအိမ္သင္ကို ေတြ႔ခဲ့တယ္။

ဖန္မီးအိမ္ကဗ်ာနဲ႔ ျပည္သူ႔ကဗ်ာေတြ ေရးဖြဲ႔စပ္ဆိုခဲ့တဲ့
ျပည္သူ႔ကဗ်ာရွင္ ဦးတင္မိုးကို ေတြ႔ခဲ့တယ္။

ေတြ႔ခဲ့တယ္ ...
သူတို႔ေတြရဲ႕ ေမတၱာနဲ႔ လက္ေတြကို
ငါ
ေတြ႔ခဲ့တယ္ ...
ေတြ႔ခဲ့တယ္ ... ။ ။

မာန္လႈိင္းငယ္

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes