ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Saturday, March 15, 2008

ကန္႔ကြက္မဲေတြ ေပးၾက

ကန္႔ကြက္မဲေတြ ေပးၾကပါ ...World Poetry Day ေန႔

ဒီေန႔ည ေဒါင္းရင္ျပင္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ World Poetry Day ေန႔ အခမ္းအနား ဖိတ္ၾကားလႊာ 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes