ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Saturday, November 3, 2007

ယေန႕ႏွင့္ မနက္ျဖန္

မာန္လႈိင္းငယ္

ယေန႔နဲ႔ မနက္ျဖန္ကို က်ေနာ္ ေက်ာင္းသားဘ၀တုန္းက ေရးထားတဲ့ စာစုေလးပါ။ အခု ဒီမွာ ျပန္ၿပီး ေ၀မွ်ေပးခ်င္တာနဲ႔ ပို႔စ္တင္လိုက္ပါၿပီ။ က်ေနာ္ေရးထားတာ ေကာင္းခ်င္လည္း ေကာင္းမယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ ေက်ာင္းသားဘ၀က ေရးထားတာဆိုေတာ့ အမွတ္တရေလးလည္း ျဖစ္ေစခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။

“ယေန႕ႏွင့္ မနက္ျဖန္”

ယေန႕ ပစၥဳပၸန္ ႏွင့္ မနက္ျဖန္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ကြာျခားခ်က္တို႕ကို တိုင္းတာျဖစ္သည္။ လူတိုင္းသည္ ပစၥဳပၸန္ ႏွင့္ အနာဂတ္ မနက္ျဖန္ကို ခန္႕မွန္းတိုင္းတာလို႕ ရမည္မဟုတ္ေခ်။

ကြ်န္ေတာ္တို႕တြင္ ယေန႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္တစ္ခုသည္ ေအာင္ျမင္သြားေသာ္လည္း မနက္ျဖန္တြင္ ေအာင္ျမင္ခ်င္မွ ေအာင္ျမင္မည္ ျဖစ္သည္။ သည္အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြ်န္ေတာ္ ဥပမာ တစ္ခုကို ေဖာ္ညြန္းလိုပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္သည္ `အူ၀ဲ` ဆိုတဲ့ ဖ၀ါးလက္ႏွစ္လံုး ၊ပခံုးလက္ႏွစ္ဖက္၊ အရြယ္ကေန ယေန႕အသက္အရြယ္ အထိေရာက္ရွိေသာ္ငွားလည္း အသက္ရွင္သန္ေနမည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း မနက္ျဖန္တြင္ ကြ်န္ေတာ္သည္ အသက္ရွင္သန္ေနခ်င္မွလည္း ရွင္သန္ေနမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႕တြင္ လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္ အေျခအေန ႏွင့္ လာမည့္ မနက္ျဖန္၏ အေျခအေန အေၾကာင္းအရာကို ခန္႕မွန္းရ ခက္ခဲလွေပသည္။

ဆက္လက္၍သဘာ၀တရားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ျပပါမည္။ ေနမင္းၾကီး၏ အပူရွိန္သည္ ယေန႕တြင္ ကႏၱာရ သဲျပင္ သာကဲ့သို႕ ပူျပင္းေနေပလိမ့္မည္။ ေနမင္းႀကီးသည္ လည္း အမွန္မရွိႏိုင္ေပ။ သို႕ရာတြင္လည္း ယေန႕တြင္ ေကာင္းကင္သည္ သာယာေနသလို မနက္ျဖန္တြင္လည္း သာယာေနရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း မေျပ နိုင္ေပ။ သည္အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကို ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ တင္ျပ လိုပါသည္။ ဒဂုန္တာရာေရးသည့္ ကဗ်ာမွ စာပိုဒ္တစ္ခုမွာ `မုန္တိုင္းတိုက္ေသာ္ ၊လြင့္၀ိုက္ေလပါ၊ ေ၀့သည့္ခ်ာ ႏွင့္ ေမ်ာကာ သစ္ရြက္တစ္ရြက္ တည္း `ျဖစ္သည္။ ကဗ်ာ၏ အနက္အဓိပၸာယ္မွာ သစ္ရြက္တစ္ရြက္သည္ မုန္တိုင္းတိုက္လ်ွင္ လြင့္ကာ၀ိုက္ကာျဖင့္ ေလ ႏွင့္အတူ ေ၀့လည္ေရွာင္ပတ္ျပီး လမ္းမျမင္ ၊ခရီးမရွိဘဲ ေလသယ္ယူရာ ေနာက္ကို ေမ်ာလြင့္ကာေနေပမည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕သည္ သစ္ရြက္ ကဲ့သို႕ဘဲ အခ်ိန္အခါက ဆံုးျဖတ္သြားေပမည္။

ဆင္းရဲတဲ့လူမ်ားသည္ ေအာက္အီးအီးအြတ္ ဆိုသည့္ အသံကိုၾကားလိုက္ရသည့္ ႏွင့္ မနက္မိုးေသာက္ခ်ိန္ တြင္ မိမိတို႕၏ ၀မ္းစာေရးအတြက္ အလုပ္ကိုယ္စီ လုပ္ကိုင္ရေပသည္။ သူတို႕၏ ဘ၀အေျခအေနသည္ ယေန႕တြင္ ဆင္းရဲေနေသာ္လည္း မနက္ျဖန္တြင္ ကံ၏ အလွည့္အေျပာင္း၌ ေျပာင္းလဲသြားေပမည္။ အခ်ိန္အခါသည္ မနက္ျဖန္တြင္ သူတို႕၏ ဘ၀အေျခအေနကို ခ်မ္းသာသြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ဆင္းရဲေသာလူမ်ား မနက္ျဖန္တြင္ ခ်မ္းသာသြားႏိုင္သလို ၊ခ်မ္းသာေသာလူမ်ားသည္ ကိ်က်ိတက္ေအာင္ ခ်မ္းသာေနေသာ္လည္း မနက္ျဖန္တြင္ မြဲေတေအာင္ ဆင္းရဲသြားေပမည္။ သို႕ေသာ္လည္း အေျခအေနသည္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာေပၚတြင္ မႈတည္သည္ ။ ေႏြ၊ မိုး ၊ေဆာင္း ရာသီဥတု သံုးပါးသည္ လည္း ယေန႕တြင္ ေကာင္းမွန္ေသာ္လည္း မနက္ျဖန္တြင္ ရာသီဥတု တို႕သည္ မတည္ၿမဲဘဲ ေျပာင္းလဲေပသည္။ လူမိုက္မ်ားသည္ ယေန႕ပစၥဳပၸန္တြင္ ငရဲကပင္ အေဖဟုေခၚရ ေလာက္ေအာင္ ဆိုးေတေနပါပါေခ်။ မနက္ျဖန္ အနာဂတ္တြင္ ငါးပါးသီလ တည္ၿမဲတဲ့ ရေသ့တို႕ ကဲ့သို႕ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာ ႏိုင္ပါသည္ ။ ကြ်န္ေတာ္၏ စိတ္သည္လည္း အလားတူပင္ ေဒါသသည္ မီးညြန္႕မီးစြယ္မ်ား လ်ွံလ်ွံ ေတာက္ေလာင္ ေနသည့္ မီးပံုကဲ့သုိ႕ ယေန႕တြင္ အမ်က္ေဒါသသည္ ထြက္ေပၚ၊ျဖစ္ေပၚပါေစ မနက္ျဖန္တြင္ မီးပံုႀကီးကို ေရမ်ားႏွင့္ ပတ္ျဖန္းလိုက္သကဲ့သို႕ ေဒါသသည္လည္း ဇီ၀ိန္ခ်ဳပ္သြား နိုင္သည္။

ကံၾကမၼာကို လူကဖန္တီးသည္ မွန္ေသာ္လည္း မနက္ျဖန္တြင္ ဘာျဖစ္ကို ခန္႕မွန္းဖန္တီးမႏုိင္ေခ်။ သက္ရွိ ၊သက္မဲ့သတၱ၀ါအားလံုးသည္ ယေန႕ထက္ အႏၱရယ္မ်ား၊ျဖစ္ပ်က္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ ရင္ဆိုင္သြား နိုင္ေသာ္လည္း၊ မနက္ျဖန္၏ သဘာ၀အႏၱရယ္မ်ား က်ေရာက္လာမည့္ အေရးကို မသိရွိႏုိင္ေခ်။ ယေန႕ ႏွင့္မနက္ျဖန္သည္ ဒြန္တြဲေနသည္မွာ ဧကန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကြာဟခ်က္မ်ားလည္း ရွိေပသည္။ အခ်ိန္ ႏွင့္ ဒီေရသည္ လူကို မေစာင့္ ဆိုသလို အလားတူပင္ ယေန႕ ႏွင္ မနက္ျဖန္သည္လည္း လူေတြကို ဖန္တီးသြားနိုင္ေပသတည္း။

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes