ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Wednesday, November 14, 2007

ဗိုင္းရပ္စ္ အထူးသတိေပးခ်က္

“ဗိုင္းရပ္စ္ အထူးသတိေပးခ်က္”

Yahoo, Hotmail ႏွင့္ Mail အားလံုးစသည္တို႔ကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ Internet သံုးစြဲသူမ်ား အထူးသတိျပဳရန္၊ Microsoft ႏွင့္ Norton တို႔မွ အထူးသတိေပးလာပါတယ္။ လက္တေလာျဖစ္ ေပၚ လ်က္ရွိေသာ ကြန္ပ်ဴတာဗိုင္းရပ္စ္တမ်ဳိးကို အထူးသတိထားၾကရန္ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ဗိုင္းရပ္စ္သည္ မိမိတို႔ Mail သို႔ 'Life is beautiful' ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာမွာျဖစ္ၿပီး Power Point Presentation လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ အဆိုပါ Mail အား ဖြင့္ၾကည့္မိပါက ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအတြင္းရွိ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုး ဖ်က္ဆီးခိုးယူျခင္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိ၏ Mail Password ကိုလည္ တပါတည္း ခုိးယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ အထက္ေဖာ္ျပ ပါ Mail လက္ခံရရွိပါက ခ်က္ခ်င္းဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ စမ္းသပ္ၾကည့္ဖို႔လည္း စိတ္မကူးပါနဲ႔ အျမန္ဆံုးဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ပါက ပိုေသခ်ာပါတယ္။ မိမိႏွင့္ နီးစပ္ရာ Internet သံုးစြဲသူမ်ား။ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလံုးကိုလည္း မိမိမွတဆင့္ အေၾကာင္းၾကားဖို႔လည္း တိုက္တြန္းလိုက္ပါ တယ္။

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes