ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Saturday, November 10, 2007

ရွာေဖြသူနဲ႕ က်ေနာ္

မာန္လႈိင္းငယ္

“ရွာေဖြသူနဲ႕ က်ေနာ္”


ငါလုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္တိုင္းဟာ
မွန္ကန္မႈနဲ႕
တရားမ်ွတမႈ ရွိခဲ့သလား။

ငါလုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္တုိင္းဟာ
ေအာင္ျမင္မႈနဲ႕
ရႈံးနိမ့္မႈကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ခဲ့သလား။

ငါလုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္တိုင္းဟာ
အမွန္နဲ႕
အမွားကိုေရာ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္ခဲ့သလား။

ငါ ....
ေသခ်ာစဥ္းစားလိုက္တဲ့အခါ
ေအာင္ႏိုင္သူဆိုတဲ့
သရဖူဆင္ျမန္ႏိုင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါလား။ ။

မာန္လႈိင္းငယ္
၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုင္၀င္ဘာလ (၉)ရက္။

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes