ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Monday, September 24, 2007

ကံေဆာင္သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္းကြမ္း ေထာက္ပံ့ေရးေကာ္မတီ (ရန္ကုန္) ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ကံေဆာင္သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္းကြမ္းေထာက္ပံ့ေရးေကာ္မတီကံေဆာင္သံဃာေတာ္မ်ား ဆြမ္းကြမ္းေထာက္ပံ့ေရးေကာ္မတီ (ရန္ကုန္) ဖြဲစည္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes