ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Monday, September 10, 2007

ေၾကာက္တယ္ဆိုတာမွာ အကန္႔အသတ္ရွိတယ္

မာန္လႈိင္းငယ္

တခ်ဳိ႕။ တခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ပညာရွင္ေတြ။ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့လူေတြ။ ႏိုင္ငံေရးကို နားလည္ကၽြမ္းက်င္တယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အထင္ေရာက္ေနသူေတြ။ လက္တဆုပ္စာ လူနည္းစု (စစ္အာဏာရွင္)ေတြရဲ႕ အလုိကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လူေတြက က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ က ျပည္သူသားေတြကို အေၾကာက္တရားေတြ အလြန္တရာ ဖံုးလႊမ္းေနတယ္။ လြန္လြန္က်ဴးက်ဴး ေၾကာက္ေနတယ္လို႔ ျမင္ေနၾကတယ္၊ ထင္ေၾကးေတြ ေပးေနၾကတယ္၊ ေျပာဆိုေနၾကတယ္၊ တကယ္ ဆိုရင္ နအဖစစ္အစိုးရဟာ ျပည္သူ လူထုကို ေၾကာက္ေအာင္လုပ္ေနတာေတာ့ မွန္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ လူထုေတြဟာ ဒီအေၾကာက္တရားကို တြန္းလွန္။ ေဖ်ာက္ဖ်က္ၿပီး ရင္ဆိုင္ေန တာ ေတြ႔ေနရပါတယ္၊ လူထုေတြဟာ ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ေနတယ္ဆိုတာ ၿပီးခဲ့တဲ့လႈပ္ရွားမႈသမိုင္းေတြက က်ေနာ္တို႔ကို သက္ေသျပ။ သက္ေသထူခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္၊ က်ေနာ့္အျမင္ေျပာရရင္ ျပည္သူလူထုေတြ ရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ေၾကာက္စိတ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ နအဖစစ္အစိုးရက ဘယ္ေလာက္ပဲ ျပည္သူလူထုကို ေၾကာက္ေအာင္လုပ္လုပ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဖိႏွိပ္။ ဖိႏွိပ္ လူထုရဲ႕ ရင္ထဲမွာ။ အသည္းႏွလံုးထဲမွာ ေၾကာက္စိတ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး၊ အေၾကာက္တရားဆိုတာ မရွိပါဘူး၊ ဒါေပမယ့္ လူထုဟာ နအဖစစ္ အစိုးရေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္။ ကိုယ္က်ဳိးကိုသာ ၾကည့္မႈ။ လက္နက္အားကိုး ဖိႏွိပ္မႈ။ လိမ္လည္ေစာ္ကားမႈ ေတြေၾကာင့္ ေအာ့ႏွလံုးနာေနတာေတာ့ အမွန္ပါပဲ၊ အမွန္တရားအတြက္ဆိုရင္ လူထုဟာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့နဲ႔ ရင္ ဆိုင္ေနတာပါ၊ လူထုရဲ႕ ဆႏၵအစစ္အမွန္ကို သိခ်င္ရင္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့လႈပ္ရွားမႈသမိုင္း။ ေခတ္အဆက္ဆက္ လႈပ္ရွားမႈသမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္ပါ၊ ျမင္လာပါလိမ့္မယ္၊ လႈပ္ရွားမႈသမိုင္းျဖစ္စဥ္ကေတာ့

၈၊ ၈၊ ၈၈ ရက္ေန႔ဟာ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေမ့မရႏိုင္ တဲ့ အထင္ကရ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္၊ ဦးေန၀င္းအာဏာသိမ္းခဲ့ၿပီး (၂၆)ႏွစ္ၾကာ စိုးမိုးခ်ယ္ လွယ္အုပ္စိုးခဲ့တဲ့ မဆလပါတီအာဏာရွင္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ပြဲလည္းျဖစ္ခဲ့တယ္၊ မဆလ ပါတီရဲ႕ အတုအေယာင္ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒဟာ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးကို မႈိင္းတိုက္ၿပီး တစ္ပါတီ အာဏာ ရွင္စနစ္နဲ႔ (၂၆)ႏွစ္ၾကာ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့တယ္၊ မဆလ (ခ) ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရ ရဲ႕ စီးပြားေရး။ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးက အေထြေထြမေက်နပ္မႈမ်ား။ မႏွစ္ၿခိဳက္မႈ ေတြေၾကာင့္ “၈၈”ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးတရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ “၈၈”ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးတရပ္ ျဖစ္ပြားေပၚလာခဲ့ျခင္းဟာ အိမ္နီးနားခ်င္း ႏိုင္ငံေတြ။ ေဒသဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတြကိုပါ ဂယက္ရိုက္သြားခဲ့ပါတယ္၊ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အတြက္ “၈၈”အေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ အလြန္တရာကို အေရးပါအရာေရာက္ခဲ့ပါတယ္၊ ဒီအက်ဳိးဆက္ ေတြေၾကာင့္ပဲ က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူလူထုေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္ေတြ ရခဲ့တယ္၊ ဒီမိုကေရစီ အတြက္ တိုက္ပြဲကို ဆက္လက္၀င္လာခဲ့ၾကတယ္၊ အတိုက္အခံပါတီေတြ ေပၚထြက္လာေစခဲ့တယ္၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေတြကို ေမြးထုတ္ေပးလာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္၊

သမိုင္းေနာက္ေၾကာင္း ေကာက္ယူျခင္း

စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသူ။ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဘ၀လံုၿခံဳေရး။ စီးပြားေရး။ ႏိုင္ငံေရး။ လူေနမႈစနစ္ စတာေတြကို လက္ေတြ႔က်က် လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လာျခင္းလည္း မရွိ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးသာယာလာေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းလည္း မရွိ။ စစ္အာဏာရွင္ပီပီ မိမိ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ကိုသာ ၾကည့္ၿပီး ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူလူထုကို ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္ နက္ေအာင္ ဗ်ဴဟာေပါင္းစံု။ လိမ္လည္မႈေပါင္းစံု စတာေတြနဲ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖိႏွိပ္ရက္စက္ခဲ့တာ ယေန႔တိုင္ပါပဲ၊ တကယ္ လို႔သာ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရး။ ဘ၀လံုၿခံဳေရးေတြကို အာမခံၿပီး လူေနမႈဘ၀ သစ္ကို ထူေထာင္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ယေန႔ ျပည္သူလူထုအားလံုးဟာ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ စိတ္ခ်မ္းသာ စြာ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနၾကရပါၿပီး၊ ေနာက္ၿပီး နအဖ(စစ္အစိုးရ)ဟာ ျပည္သူလူထုကို တကယ္အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုအားလံုးက စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အလံုးအရင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာၾကမွာ အမွန္အကန္ျဖစ္ပါတယ္၊ စစ္အစိုးရကိုယ္တိုင္က ျပည္သူေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို တကယ့္အေျခခံသေဘာတရားျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႔အျမင္။ ျပည္သူ႔ရပ္တည္ ခ်က္ႏွင့္ ျပည္သူ႑အာဏာ စသည္တို႔ကို လက္ေတြ႔က်က် ဆုပ္ကိုင္က်င့္သံုးၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ဟာ ဘ၀လံုၿခံဳေရး။ စီးပြားေရး။ စား၀တ္ေနေရး။ လူေနမႈစနစ္ စတာေတြအားလံုး တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊

အခုေတာ့ အဲဒီလို လံုး၀မလုပ္ခဲ့ပါဘူး၊ မိမိတို႔ကိုယ္က်ဳိးအတြက္သာၾကည့္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္ပီပီ စစ္နည္းဗ်ဴဟာ။ နည္းပရိယာယ္ေပါင္းစံုေတြကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကပါတယ္၊ တကယ့္အေျခခံ သေဘာတရားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တဲ့ က်င့္၀တ္ေတြကို က်င့္သံုးလာခဲ့တယ္၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ က်င့္ ၀တ္ေတြက စစ္အျမင္။ စစ္တပ္ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ စစ္အာဏာတည္ၿမဲေရး စတဲ့စစ္နည္းဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္။ ကမ္းကုန္ေအာင္ရက္စက္ဖို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါ တယ္၊

စစ္အစိုးရရဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ နည္းဗ်ဴဟာေတြကေတာ့
(၁) ျပည္သူပိုင္သိမ္းျခင္းဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စစ္အုပ္စုလက္၀ါးႀကီးအုပ္ စီးပြားေရး စနစ္ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း။
(၂) ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးထက္ ကုန္စည္ျဖန္႔ခ်ီေရးကို မႏိုင္မနင္း အထူးတလည္ ဦးစား ေပးခဲ့ျခင္း။
(၃) ျပည္သူလူထုရဲ႕ လယ္ယာေျမယာေတြကို အဓမၼသိမ္းပိုက္ျခင္း။ ျပည္သူပိုင္လုပ္ ငန္းမ်ားကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ျခင္း စတဲ့လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြေၾကာင့္ စစ္အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြ အၾကား ဆက္ဆံေရးတင္းမာခဲ့ျခင္း။
(၄) ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ သမဂၢအေဆာက္အအံုကို ဖ်က္ဆီးျဖစ္ျခင္း။ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူေတြကို ရန္တိုက္ေပးျခင္း။
(၅) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုံမ်ားႏွင့္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးမွာ ျပည္ေထာင္စုမူကို ျပည့္ ျပည့္၀၀ မက်င့္သံုးခဲ့ျခင္း။ အေကာင္အထည္မေဖာ္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွာ ေအာ့ႏွလံုးနာခဲ့ရ ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊

ဤသို႔ျဖင့္ မဆလအစိုးရရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြ။ လိမ္လည္မႈေတြေအာက္မွာ ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ အေထြေထြမေက်နပ္မႈေတြကို ခံစားလာခဲ့ရၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္။ မတ္လမွစၿပီး ေက်ာင္းသားအေရးအခင္း ေပၚေပါက္လာခဲ့တာဟာ ေနာက္ဆံုး ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုမႈအေရးေတာ္ပံုႀကီးအထိ ေပါက္ကြဲျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊

၁၉၈၈ ခုႏွစ္။ မတ္လမွစၿပီး ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းေပၚေပါက္လာတာဟာ ေနာက္ဆံုး ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုမႈအေရးေတာ္ပံုႀကီးအထိ ေပါက္ကြဲျဖစ္ေပၚလာခဲ့တယ္၊ တကယ္လို႔မ်ား ၁၉၈၈ ခု။ မတ္လအတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားအေရးအခင္းကို မဆလအစိုးရဟာ မိဘသဖြယ္ စိတ္ရင္း ေစတနာေကာင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးပါက ေျပလည္သြားရမယ့္ ျပႆနာကို စစ္အာဏာရွင္အစိုးရပီပီ လက္နက္ေတြ တရမ္းရမ္း။ ပစ္မယ္။ ခတ္မယ္ တကဲကဲပါ၊ မလိုအပ္ပါပဲနဲ႔ အၾကမ္းဖက္လက္နက္ အားကိုးၿပီး ၿဖိဳးခြင္းခဲ့တဲ့အတြက္ လူထုတရပ္လံုး မခံမရပ္ႏိုင္ပဲ အံုၾကြေပါက္ကြဲကာ “၈၈” ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးအထိ ဆက္လက္ျဖစ္ပြား ေပၚေပါက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊

မျဖစ္မေနလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္။ အမွန္တရားအတြက္ အဓိကေသာ့ ခ်က္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အတိုင္း

ထိုသို႔ေသာ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရရဲ႕ စီးပြားေရး။ လူမႈေရး။ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာအေျခအေနမ်ား ေအာက္ ျပည္သူလူထုအတြင္း အေထြေထြမေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနစဥ္ကာလမွာ စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အင္းစိန္ႀကိဳ႕ကုန္း အေနာက္ရပ္ကြက္မွ လူငယ္အခ်ဳိ႕တို႔ရဲ႕ မထင္မွတ္။ မေမွ်ာ္ လင့္ပဲ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားခဲ့ရတဲ့ သာမန္ရန္ပြဲေလးတခုကို အေၾကာင္းျပဳ။ အရင္းျပဳၿပီး လူထုအံုၾကြမႈျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို စတင္သေႏၶတည္ခဲ့ရျခင္းပါ၊

၁၉၈၈ ခုႏွစ္။ မတ္လ (၁၂)ရက္ေန႔။ ည (၉)နာရီ (၁၅)မိနစ္အခ်ိန္ခန္႔မွာ အင္းစိန္ႀကိဳ႕ကုန္း ဘူတာအနီး စႏၵာ၀င္း လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ စက္မႈတကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ကိုေက်ာ္ဆန္း၀င္း။ ကို၀င္းျမင့္တို႔ႏွစ္ဦးႏွင့္ အရက္မူးေနတဲ့ ရပ္ကြက္ေကာင္စီဥကၠဌရဲ႕သား ေဇာ္ေဇာ္ (ခ) ညီညီလြင္အပါအ၀င္ အေပါင္းအပါငါးဦးတို႔နဲ႔ ကက္ဆက္ဖြင့္ ခုိင္းရာမွအစျပဳၿပီး ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီရန္ပြဲမွာ စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦး အရိုက္ခံရမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အင္း စိန္ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ က်ဴးလြန္သည္ဟု ယူဆရတဲ့ ေဇာ္ေဇာ္ (ခ) ညီညီလြင္ႏွင့္ အေပါင္းအပါငါးဦးတို႔ကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၂၅/၁၁၄ အရ အမႈဖြင့္ၿပီး အေရးယူဖမ္းဆီးခဲ့ေသာ္လည္း မတ္လ (၁၃)ရက္ ေန႔မွာ ရပ္ကြက္ေကာင္စီဘက္က ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ အင္းစိန္ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ျပစ္မႈႏွင့္ မသက္ဆိုင္ ေၾကာင္းေျပာဆိုၿပီး ေဇာ္ေဇာ္ (ခ) ညီညီလြင္တို႔ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္၊ ဒီကိစၥကို စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားက သိရွိသြားၾကသျဖင့္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ မေက်မနပ္ျဖစ္ပြားလာၿပီး။ ထိုည (၈)နာရီ (၃၀)မိနစ္အခ်ိန္ခန္႔မွစ၍ စႏၵာ၀င္းလက္ဖက္ရည္ဆိုင္ႏွင့္ ႀကိဳ႕ကုန္းအေနာက္ရပ္ကြက္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ ႐ံုးတို႔အား ၀ိုင္းရံၿပီး ခဲမ်ား။ တုတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ျခင္း။ ေအာ္ဟစ္ေတာင္းဆိုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါ တယ္၊
အမွန္တရားအတိုင္း ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔။ အျပစ္ရွိသူေတြကို တိတိက်က်အေရးယူေပးဖို႔ ရုိးရုိး သားသား ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္၊ ဒါကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားရဲ႕ အမိန္႔နဲ႔ လံုၿခံဳမႈထိန္းသိမ္းေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက လက္နက္မ်ားနဲ႔ ပစ္ခတ္လူစုခြဲမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအမ်ားအျပား ဒဏ္ ရာရရွိခဲ့ၾကပါတယ္၊ အဲဒီလို ပစ္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား ကိုဖုန္းေမာ္ဟာ ေသနတ္ထိမွန္ၿပီး ေသဆံုးသြားခဲ့ရပါတယ္၊ ဆရာေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြက ေသနတ္ထိ မွန္ၿပီး ေသဆံုးသြားရတဲ့ ကိုဖုန္းေမာ္ကို ေပြ႔ယူၿပီး စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းအတြင္းမွာ ၀ွက္ထားခဲ့ၾက ပါတယ္၊

ဒါေၾကာင့္ စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားတို႔ဟာ ေသဆံုးဒဏ္ရာရသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ဆူပူဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္၊ ထို႔ျပင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္၊ အဲဒါေတြကေတာ့
(က) ေက်ာင္းမ်ား မပိတ္ရ။
(ခ) ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ရွိ လံုၿခံဳေရးခ်ထားတဲ့ လံုၿခံဳေရးရဲမ်ားကို အျမန္ဆံုး ရုတ္သိမ္းေပးရန္ ႏွင့္
(ဂ) ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ့္ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးဦးႏွင့္ ေက်ာင္း သားကိုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္း (၅)ဦးက ေတြ႔ဆံုလက္ခံညွိေပးရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းမေပးႏုိင္ပါက တာ၀န္ ရွိသူမ်ား အနီးသို႔ မလာေရာက္ရန္ စသည္တို႔ကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါ တယ္၊

ထို႔ေနာက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္။ မတ္လ (၁၅)ရက္ေန႔မွာ စက္မႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ေတာင္းဆိုေအာ္ဟစ္ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္၊ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ စစ္အစိုးရက ေက်ာင္းမ်ားကို ပိတ္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့တဲ့အျပင္ မတ္လ (၁၆)ရက္ေန႔မွာလည္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းမႈလည္း မလုပ္ခဲ့ၾကပါဘူး၊ ဒီလိုျပန္လည္ ေျဖၾကား။ ေျဖရွင္းမႈေတြ မရရွိမႈနဲ႔ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္လိုက္မႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အံုၾကြ လာၿပီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ပင္မ)သို႔တိုင္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ပါတယ္၊ ထို႔ေနာက္မွာလည္း ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားဟာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(ပင္မ)မွ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္(လႈိင္နယ္ေျမ)သို႔တိုင္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုခ်ီတက္ခဲ့ၾကျပန္ပါေသးတယ္၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအားလံုး ယခင္ တံတားျဖဴ (ယခုအခါ တံတားနီ)အနီးအေရာက္မွာ လံုထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြက လူစုခြဲပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာမွာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ေပါင္းမ်ားစြာ အင္းလ်ားကန္ေပါင္ေပၚမွာ ေသေၾကဘ၀ပ်က္ခဲ့ၾကရပါတယ္၊ စစ္အစိုးရဟာ လည္း ေသဆံုးသြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအေလာင္းမ်ားကို ညတြင္းခ်င္းပဲ မီး႐ႈိ႕ေဖ်ာက္ပစ္ခဲ့ၾက ပါတယ္၊ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တစ္လခန္႔ၾကာမွတာ ေသဆံုးသြားသူေတြရဲ႕ မိဘမ်ားထံ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားခဲ့တာေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီဆႏၵျပမႈမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၁၅၄) ေယာက္ခန္႔ကိုလည္း စစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့ပါေသးတယ္၊ သို႔ေသာ္ ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စစ္အစိုးရက ေသဆံုးသူမရွိေၾကာင္း ေျဗာင္လိမ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္၊
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားရဲ႕ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားမႈေတြကတဆင့္ လူထုအံုၾကြမႈႀကီး ျဖစ္လာဖို႔ သေႏၶတည္ခဲ့ျခင္းပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ မျဖစ္မေနလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္။ အမွန္တရားအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ ျဖစ္တယ္ဆိုသည့္အတိုင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ေတြဟာ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားခဲ့ၾကရျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီကမွတဆင့္တက္ၿပီး တႏိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္ သူလူထုအံုၾကြေပါက္ကြဲမႈျဖစ္တဲ့ “၈၈”ဒီမိုကေရစီအရးေတာ္ပံုႀကီးတရပ္ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ အစခ်ီခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေပလား၊

သံုးသပ္ခ်က္

ဒီလို ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကေနတဆင့္ တႏိုင္ငံလံုး လူထုအံုၾကြမႈႀကီးျဖစ္တဲ့ “၈၈”ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ေပါက္ဖြားလာခဲ့တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အဲန္အယ္လ္ဒီပါတီက မဲအျပတ္ အသတ္ႏုိင္ခဲ့တာကို စစ္အစိုးရက လႊဲေျပာင္းမေပးတာေၾကာင့္ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အတြက္ တိုက္ ပြဲ၀င္လာခဲ့ရတယ္၊ ဒီတိုက္ပြဲမွာ အတိုက္အခံအင္အားစုေတြ။ တိုင္းရင္းသားပါတီ။ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ျပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြဟာ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး။ ဘက္ေပါင္းစံုနဲ႔ တိုက္ ပြဲေတြ ၀င္လာခဲ့ၾကတယ္၊ ယခုတိုင္ပဲ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတယ္၊ ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းတိုက္ ပြဲ၀င္ၾကတာ။ လက္နက္နဲ႔ ျပန္လည္ေတာ္လွန္ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကတာ။ အၾကမ္းမဖက္တဲ့ အႏုနည္းနဲ႔ တိုက္ ပြဲ၀င္လာၾကတာ စသျဖင့္ နည္းနာေပါင္းစံုႏွင့္ တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ထြန္းကားေနတာကို ဒီမိုကေရစီအင္အားစု။ အတိုက္အခံအင္အားစု။ တိုင္းရင္း သားအင္အားစုေတြက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျဖဳတ္ခ်ဖို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲ၀င္လာခဲ့ၾကရတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားလာဖို႔အတြက္ကို အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစားေဆာင္ ရြက္ၿပီး တိုက္ပြဲ၀င္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တကယ့္တကယ္တမ္းမွာ အတိုက္အခံပါတီ အင္အားစုေတြ။ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ။ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုေတြက ဘယ္ေလာက္ပဲ တိုက္ပြဲ ၀င္ပါေစအံုး။ ျပည္သူမပါပဲနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈကို ရလာမွာ မဟုတ္ဘူး၊

ေနာက္တခုက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဦးေန၀င္းက စစ္တပ္နဲ႔ အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ လႈပ္ရွားမႈသမိုင္းတိုင္းဟာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့တိုက္ပြဲေတြ။ လႈပ္ရွားမႈေတြ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး၊ ဒါေတြဟာ က်ေနာ္တို႑ရင္ထဲမွာ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာ မခံခ်ိမခံသာႏိုင္ ေလာက္ေအာင္။ အေထြအေထြ မေက်နပ္ခ်က္ေတြ ျဖစ္လာၿပီးေတာ့မွ ဟုန္းကနဲ႔ဆို ထေပါက္ကြဲခဲ့တဲ့ အေျခအေန။ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ ရပ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း က်ေနာ္တို႔ဟာ က်စ္လစ္ခိုင္မာတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ဳိးေတြ။ စည္းလံုးမႈမ်ဳိးေတြ စနစ္တက်နဲ႔ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ခင္မွာပဲ နအဖစစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးႏိုင္ခဲ့႐ံုတင္မက ပဲ။ ၿဖိဳခြဲဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ဟာ အခု လက္ရွိမွာ တိုက္ပြဲေတြ။ လႈပ္ရွားမႈေတြရဲ႕ ျပႆနာ။ အခက္အခဲေတြကို ျပန္ၿပီး ေသေသခ်ာခ်ာ မစဥ္းစားႏိုင္ၾကေသးဘူး၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ရရွိခဲ့တဲ့ျပႆနာအရင္းအျမစ္ရဲ႕ အေတြ႔အႀကံဳေတြကို ျပန္လွန္ၿပီးေတာ့ အသံုး မခ်ႏိုင္ခဲ့ေသးပါဘူးလို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္၊

ေနာက္ၿပီး တကယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့လႈပ္ရွားမႈသမိုင္းတိုင္းရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြကို လူထုေတြ သိေအာင္။ ျမင္ေအာင္။ ထင္ထင္ရွားရွားျဖစ္လာေအာင္ က်ေနာ္တို႔ေတြက ကြက္ကြက္ ကြင္းကြင္း ျမင္သာလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြက ေနၿပီး က်ေနာ္တို႔က လူထုေတြရဲ႕ ရင္ထဲက ခံစားခ်က္ေတြကို ထြက္ေပၚလာေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္စည္းရံုး ေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ မၾကာပါဘူး။ လူထုေတြရဲ႕ စည္းလံုးမႈ။ စုစည္းမႈ။ ပါ၀င္ပူးေပါင္းလာမႈေတြဟာ အလံုးအရင္းနဲ႔ကို ေရာက္လာမွာပါလို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္၊ လူထုအားလံုး က်နာ္တို႔နဲ႔ စုမိ။ ေပါင္းမိလာ ၾကပါလိမ့္မယ္၊

ဒါ့အျပင္ ဒီမိုကေရစီႀကီး ေပၚထြန္းလာဖို႔အတြက္ လူထုေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာ ဘာရွိသလဲဆိုတာကို အရင္သိဖို႔လိုလိမ့္မယ္၊ တျခားမၾကည့္ပါနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ကိုယ္႔ကိုယ္က ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖစ္ထြန္းလာဖို႔ ဆိုတဲ့ ‘ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္’ဆိုတာရွိေနပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ထင္ရွားလာေစဖို႔အတြက္ ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ဟာ လူထုေတြရဲ႕ အလိုခ်င္ဆံုးအရာေတြ ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမွာပါ၊ အမွန္တရားအတြက္ က်ေနာ္တို႔ဟာ ႀကိဳးပမ္းၾကရမွာပါ၊ လူထုေတြကို အေၾကာက္တရားက အႏိုင္ယူ လႊမ္းမိုးမထားႏိုင္ပါဘူး၊ အျပင္ဘမ္းၾကည့္ရင္ေတာ့ လူထုေတြက ေၾကာက္ေနၾကတယ္လို႔ ထင္ႏိုင္ၾက ေပမယ့္။ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာေတာ့ လူထုေတြဟာ ေၾကာက္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး၊ လူထုေတြက မေျပာဘူး။ မဆိုဘူးလို႔ ျမင္ေပမယ့္။ လူထုဟာ ပါးစပ္ပိတ္ထားေပမယ့္ အေသအခ်ာၾကည့္လိုက္ရင္ လူထုေတြဟာ မေက်နပ္မႈေတြကို အံႀကိတ္ၿပီး ရင္ဆိုင္ေနသူေတြပါ၊ အဲဒီအံႀကိတ္ေနတာဟာ ေကာင္း ေသာ အံႀကိတ္ျခင္းလား။ မေကာင္းေသာ အံႀကိတ္ျခင္းလား။ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ၊ နအဖစစ္အစိုးရ ဘက္က ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဒီလိုအံႀကိတ္ျခင္းဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းေနပါလိမ့္မယ္၊ မေကာင္းေသာ အံႀကိတ္ျခင္းလို႔ သူတို႔က ျမင္ၾကပါလိမ့္မယ္၊ ျပည္သူလူထုဘက္က။ အမွန္တရားဘက္က ၾကည့္ရင္ ေတာ့ ေကာင္းေသာ အံႀကိတ္ျခင္းပါပဲ၊ မၾကာခင္အခ်ိန္အတြင္းမွာ စနစ္တက်နဲ႔ ေနာက္ထပ္လူထု အံုၾကြမႈႀကီးတရပ္ မျဖစ္ေပၚႏိုင္ဘူးလို႔ ဘယ္သူေျပာရဲလဲ၊ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ လူထုေတြရဲ႕ အံႀကိတ္မႈေတြဟာ မ်ားမၾကာမီမွာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ။ အတုိက္အခံအင္အားစုေတြ။ တိုင္းရင္း သားအင္အားစုေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုႀကီးဟာ ေပါင္းစည္းလာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္၊ လူထုရဲ႕ မေက်နပ္မႈကေန။ အံႀကိတ္ေနမႈကေန ေပါက္ကြဲလာလိမ့္မယ္လို႔ က်ေနာ္ေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ ေနာက္တခုက က်ေနာ္တို႔ကိုယ္တိုင္က ျပည္သူလူထုအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပမႈေတြနဲ႔ စည္းစနစ္ တက်နဲ႔ အားက်ဳိးမာန္တက္ စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္းရမွာပါ၊ ဒါမွသာ လူထုေတြရဲ႕ ရင္ထဲမွာရွိေနတဲ့။ ျဖစ္ ေပၚေနတဲ့။ လူတေယာက္ခ်င္းစီမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြဟာ အေရာက္လတ္လာမွာပါ၊ ေနာက္ၿပီး အဲဒီေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လူအမ်ားအျပားဆီ ကူးစက္ေပါင္းကူးလာမယ္၊ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕။ အနယ္နယ္။ အရပ္ရပ္ေတြအားလံုးကို ျပန္႔ႏွံ႔သြားၿပီးဆိုတာနဲ႔ လူထုေတြရဲ႕ ေပါင္းစည္းလာမႈ ကို ရေစမွာ။ ျဖစ္ေပၚေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါမွသာ နအဖစစ္အစိုးရက ျပည္သူလူထုၾကားမွာ အေၾကာက္ တရားေတြ စိုးမိုးလာေအာင္။ လႊမ္းမိုးလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အရာမွန္သမွ်ဟာ ျပည္သူလူထု အေပၚမွာ ဘယ္လိုမွ အရာထင္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး၊ တိုတိုေျပာရရင္ “ေၾကာက္ေအာင္ ေျခာက္ထား တဲ့ အရာေတြဟာ အခါခတ္သိမ္း အႏိုင္ယူ လႊမ္းမိုးမထားႏိုင္ဘူး” ဆိုတာပါပဲ၊ ၊

မာန္လႈိင္းငယ္
၂၀၀၇ ခုႏွစ္။ ၾသဂုတ္လ (၅)ရက္၊

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes