ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Tuesday, September 25, 2007

ျပည္သူတို႔ ျပန္ၾကားခ်က္CRPP အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရဲ႕ ျပည္သူတို႔ ပန္ၾကားလႊာ ျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes