ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Wednesday, September 26, 2007

ျပည္သူ႔မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ေၾကညာခ်က္
ျပည္သူ႔မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ေၾကညာခ်က္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ဖတ္ၿပီးေတာ့လဲ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ႏိုင္ပါတယ္။

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes