ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Friday, September 14, 2007

ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္


ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔

ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္ၾကည့္ၾကပါ။

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes