ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Friday, September 14, 2007

ဗမာႏိုင္ငံကဗ်ာဆရာမ်ား၏ အေရးေပၚထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္


ဗမာႏိုင္ငံကဗ်ာဆရာမ်ား

ဗမာႏိုင္ငံကဗ်ာဆရာမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes