ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Saturday, September 15, 2007

ကမာၻၾကီးကိုကိုင္လႈပ္ေနတဲ့ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း

က်ေနာ္ ကမၻာႀကီးကို ကိုင္လႈပ္ေနတဲ့ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို ဖတ္ရင္းနဲ႔ သေဘာက်သြားတယ္။ ေနာက္ၿပီး က်ေနာ့္ဘေလာ့ဂ္ေလးမွာ တင္ရင္းနဲ႔ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းအားလံုးကိုလည္း ဖတ္ေစခ်င္တာနဲ႔ အခုလို တင္ျဖစ္သြားတာပါ။ က်ေနာ္သြားေရာက္ဖတ္တာကလည္း ဖတ္ပါ့အြန္လိုင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကတဆင့္ ကူးယူတင္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

“ကမာၻၾကီးကိုကိုင္လႈပ္ေနတဲ့ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း”


post by phatpa

Posted September 4th, 2007 by baba in,

ယေန႔ေခတ္ကာလ ဂလိုဘယ္လုက္ေဇးရွင္းဟူေသာ စကားလံုးကို ႏိုင္ငံေရးသမားမွ အစစီးပြား ေရးသမား အထိလူတိုင္း ႏႈတ္ဖ်ားက ေျပာေနၾကသည္။ ၎ဘာသာရပ္ႏွင့္ ပက္သက္၍ ဘီဘီစီ သတင္းဌာနက အဓိက စူးစမ္းေလ့လာမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အိႏိၵယ၏ ဆီလီကြန္ေတာင္ၾကားဟု တင္စားနိုင္သည္ ဘန္ဂလိုထက္ ဂလိုဘယ္ လိုက္ေဇးရွင္း အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ပိုရွိေသာေနရာ အနည္းငယ္သာရွိသည္။
အိႏိၵယနုိင္ငံ စီးပြားေရး အလားအလာမ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးေနေသာ သတင္း နည္းပညာ အိုင္တီမ်ား ဘန္ဂလိုတြင္ မၾကံဳစဖူး ထူးထူးကဲကဲ ပြားမ်ားတိုးတက္ေနသည္။ ဘန္ဂလိုမွ ခရီးသြား လမ္းညြန္ ဆန္တို႔ရွ္အတြက္ ဘဝမွာ အဆင္ေျပေနသည္။
အိုင္တီနည္းပညာတိုးတက္္လာမႈရလဒ္က အျဖစ္ ဆန္တို႔ရွ္က ၎၏ ကို္ယ္ပိုင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ခရီးသြား ကုမၼဏီ getoffurass.com ကိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး အိုင္တီအလုပ္သမားမ်ား အားလပ္ရက္အပန္းေျဖခရီးမ်ား စီစဥ္ေပးေနသည္။
အေမရိကန္ မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္ဖလင့္ျမိဳ႕မွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အင္ဂ်င္နီယာ ဒင္းဘရိတ္အတြက္ ဘဝအဆင္မေျပဟုဆိုရမည္။ သူနဲ႔အျခားဘဝတူအလုပ္သမား ၂၈၀၀၀ မွာ ၁၉၉၉ ခုနွစ္က ဂ်င္နရတ္ ေမာ္ေတာ္ကားစက္ရံုၾကီးပိတ္လိုက္၍ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သြားၾကသည္။
ထိုအခ်ိန္ကစျပီး အလုပ္မရေသး။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို ေခတ္သစ္ကမာၻ၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေစမႈေၾကာင့္ အျပစ္တင္ၾကသလို မၾကံဳစဖူးခ်မ္းသာၾကြယ္ဝလာေစမႈေၾကာင့္ ခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ဆိုပါက ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ဆိုသည္အဘယ္နည္း မည္သည့္အင္အားစုမ်ားက ပံုေဖာ္ေပး ေနသနည္း။ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း အေကာင္းလာအဆုိးေလာ။
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း အရွိန္ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ားေရာ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားမွ ဘဝမ်ားကိုေလးေလးနက္နက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစသည္။ ဒက္ထရြိဳက္ႏွင့္ ဘန္ဂလိုျမိဳ႕ၾကီး မ်ားကဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုတြင္း၌ ေန႔ခ်ငး္ညခ်င္း ၾကီးထြားလာမႈမွသည္ ရုတ္ခ်ည္း ျပိဳကြဲမႈျဖစ္သြားသလို ျပိဳကြဲမႈမွသည္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ထြန္းမႈတို႔လည္း ေျပာင္းလဲႏို္င္သည္။
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းဟူသည္ ေအာက္ပါကမာၻ႕စီးပြားေရးတြင္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္ ဟုစီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ယံုၾကည္ၾကသည္။ ၎လမ္းေၾကာင္းမ်ား မွာ-
+ အေနာက္စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ နိမ့္ပါးေသာလုပ္ခလစာမ်ားႏွင့္ ျမင့္မားေသာအျမတ္အစြန္းမ်ား
+ဆင္းရဲေသာႏိုုင္ငံမ်ားတြင္ ျမိဳ႕ၾကီးမ်ားသို႔ စုျပံဳေျပာင္းေရႊ႕လာၾကမႈမ်ား
+စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈႏႈန္းၾကီးမားေစကာမူေငြေဖာင္းပြမႈနည္းျပီး အတိုးႏႈန္းနိမ့္ပါးျခင္း
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၅၀အတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဥေရာပမွသည့္ ယခင္ကဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ တရုတ္၊ အိႏိၵ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားအထိျပန္႔ႏွံ႔ ေနေသာ ထူးထူးကဲကဲ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈမ်ားတိုးပြားလာျခင္းတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည္။


ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ျခင္း
စီးပြားေရး အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္အရ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းသည္ စီးပြားေရးေပါင္း စည္းမႈၾကီးထြားလာျခင္းကို ရည္ညြန္းထားျခင္းျဖစ္ရာ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာနယ္ျခားမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္မႈမ်ား တိုးပြား၍လာေနသည္ (ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား သြယ္ဝိုက္ပတ္သက္မႈလည္း ပါလ်က္ပါႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္မပါတာလည္းရွိသည္။) ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး ရွင္းသည္ အသစ္အဆန္းတစ္ရပ္မဟုတ္ေခ်။
စက္မႈေတာ္လွန္ေရး၏ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉ ရာစုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႕စီးပြားေရးအင္အားၾကီး ႏုိင္ငံအျဖစ္ ၾကြယ္ဝခ်မ္္းသာလာခဲ့ရျခင္းမွာလည္း ၎ႏွင့္ ရထား လမ္းမ်ားကဲ့သို႔ ကမာၻ႔အႏွံ ဆက္သြယ္ေရးတိုးတက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ဒုတိယ ကမာၻစစ္အျပီး အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၅ ႏွစ္ကစ၍ ဂလိုဘယ္ လိုက္ေဇးရွင္း၏ အလွမ္း နယ္ပယ္အတိုင္းအတာႏွင့္ ပမာဏသည္ သိသာထင္ရွားစြာတိုးပြား၍လာခဲ့ သည္။
အိုင္တီသတင္းနည္းပညာလ်င္ျမန္စြာျပန္႔ပြားလာမႈႏွင့္ အင္တာနက္မ်ားကလည္း ကုမၸဏီမ်ား၏ ကုန္ထုန္ဖြဲ႔စည္းမႈနည္းလမ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲေနျပီး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ထုတ္ကုန္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ကမာၻအႏွံျဖန္႔ၾကက္ရန္ အခြင့္အေပးလ်က္ရွိသည္။
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကို တရုတ္ႏွင့္အိႏိၵယတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေမာင္းႏွင္ေနသည္။ ၎တို႔စီးပြားေရးမ်ားအား ကမာၻကိုဖြင့္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ ဤနည္းျဖင့္ကမာၻ႔အလုပ္သမားအင္အားစုၾကီး မွာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း နွစ္ဆတိုးလာခဲ့သည္။

ကုန္သြယ္ေရးက႑
ကုန္သြယ္ေရးသည္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ အဓိကေမာင္းႏွင္အားပင္ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၅ ခုနွစ္မွစ၍ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း စက္မႈကုန္ထုန္ပစၥည္းကုန္သြယ္ေရးတြင္ အဆ ၁၀၀ ေက်ာ္ (ေဒၚလာ ၉၅ ဘီလီယံ မွ ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံ) အထိတိုးတက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ အထူးသျဖင့္ခ်မ္းသာေသာ နို္င္ငံၾကီးမ်ားသို႔တင္ပို႔ေသာ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းထုတ္ကုန္မ်ားေပၚတြင္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈေလ်ာ့ခ်ရန္ ႏိုင္ငံတကာသေဘာတူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈပို၍ လြယ္ကူစြာ တိုးပြားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ယေန႔ဆိုလွ်င္ တရုတ္စသည့္ခ်မ္းသာေသာႏိုင္ငံမ်ားကို ထုတ္ကုန္တင္ပို႔ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ထားခဲ့ၾကေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရး အခန္းက႑တြင္ တိုးတက္လာမႈမ်ား ေၾကာင့္ ၎ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းလည္း တိုးတက္လာသည္။ စစ္ျပီးေခတ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ နယ္ေျမစည္းမျခားလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုကုမၸဏီၾကီးမ်ားက ကမာၻအႏွံကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း မ်ားကို ပို၍ျပဳလုပ္လာၾကသည္။
ကမာၻအႏွံ႕ျဖန္႔ၾကက္လာေသာ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားသည္ ေစ်းခ်ိဳေသာ အလုပ္သမားမ်ားအသံုးခ်နိုင္ ရန္ႏွင့္ ၎တို႔ေစ်းကြက္ႏွင့္နီးကပ္ေစရန္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းစက္ရံုမ်ားကို ပင္လယ္ရပ္ျခားေဒသမ်ား တြင္တည္ေဆာက္ လာၾကမႈေၾကာင့္ ပို၍ကမာၻအႏွ႔ံျဖစ္လာခဲ့သည္။
ယေန႔ကာလတြင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ကိုေျခရာေကာက္ရန္ပို၍ ပင္ခက္ခဲလာသည္။
ကုန္သြယ္မႈအားလံုး၏သံုးပံုတစ္ပံုကို ကုမၸဏီမ်ားအတြင္း မွာပငါျပဳလုပ္ေနၾက ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။ ဥပမာ-တိုယိုတာ ကုမၸဏီသည္ ကားအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ဂ်ပန္မွေန၍ အေမရိကန္သို႔ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တပ္ဆင္ရန္ ေပးပို႔ေနသည္။ မၾကာေသးမီက Apple ကုမၸဏီၾကီးသည္ ၎၏ထုတ္ လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အျခားကုမၸဏီမ်ားသို႔ ခြဲေဝလုပ္ကိုင္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္အာရွတြင္ျဖစ္သည္။

ဝန္ေဆာင္မႈက႑ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ျခိမ္းေျခာက္မႈေအာက္တြင္ စက္မႈကုန္ထုန္လုပ္ငန္းမ်ားသာမက ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဆံေကသာျပဳျပင္မႈလုပ္ငန္းမွသည္ ပညာေရးလုပ္ငန္း၊ စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္း၊ ေဆာ့ဝဲလ္လုပ္ငန္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေနသည္။
ကုမၸဏီမ်ားသည္ တစ္ခ်ိန္ကျပည္တြင္းမွာ သာထုတ္လုပ္ခဲ့ရာမွ ေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာေစမႈ လုပ္ငန္းေခ်ာေမြ႔ေစမႈအတြက္ ကုန္ထုန္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပင္လယ္ရပ္ျခားေဒသမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ ကိုင္လာၾကမႈေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑မွ အလုပ္အကိုက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျခိမ္း ေျခာက္ခံေနရ သည္။ အိႏိၵယသည္ ကမာၻတြင္အိုင္တီဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကို ပင္လယ္ရပ္ျခားေဒသမ်ားသို႔တင္ပို္႔ ေနသည့္ အၾကီးမားဆံုး exporter ျဖစ္ေနသည္။ အိုင္တီလုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ အဓိကႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အိႏိၵယတြင္ အေျခစိုက္ေနၾကျပီး ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တိုးခ်ဲ႕ရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။
အိုင္တီနယ္ပယ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ အိႏိၵယစီးပြားေရးတြင္လည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ တရုတ္ႏွင့္ အလားတူပင္ အိႏိၵယ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈနႈန္းသည္ ၉ ရာခုိင္နႈန္းရွိသည္။ အိုင္တီနယ္ ပယ္မွ လူငယ္လုပ္သားမ်ားအေနႏွင့္လည္း အိႏိၵယတြင္ဓနႏွင့္ စားသံုးမႈတို႔၌ သေဘာထားမ်ားေျပာငး္ လဲလာသည္။ ပညာတတ္လူငယ္မ်ားအေနႏွင့္ အိႏိၵယတြင္ဇိမ္ခဲပစၥည္းဟုသတ္မွတ္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား ၊ အိမ္ေျမမ်ားပိုင္ဆိုင္လာၾကသည္။
ဤသို႔ ဂလိုဘယ္လိုင္ေဇးရွင္းကမာၻၾကီး ထူးထူးကဲကဲေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ အေနာက္စက္မႈႏိုင္ငံၾကီးမ်ား တြင္စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိလာၾကသည္။ ျပည္တြင္းမွ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ဆံုးရံႈႈးမႈမ်ားရွိလာ၍ ဂလိုဘယ္လုိက္ ေဇးရွင္းသည္ ၎စက္မႈႏိုင္ငံၾကီးမ်ားအတြက္ ပမာဏေၾကာင့္ အစိုးရမ်းအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရး ကံၾကမၼာကို မဖန္တီးနိုင္ၾကေတာ့ သည့္အေျခအေနဆိုက္ေနသည္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ စိတ္ပူပန္မႈမျဖစ္ေစဆံုးအခ်က္မွာ ကမာၻ႔စီးပြားေရးစနစ္ သစ္ၾကီးအတြက္ မွ်တေသာစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သေဘာတူႏိုင္ေစရန္ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ယူၾကီးၾကပ္နုိင္မည့္ သူမရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

တရားဝင္ျဖစ္မႈအက်ပ္အတည္း
ဤသို႔ ဂလိုဘယ္ျဖစ္ေနေသာကမာၻၾကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ေျဖရွင္းရမည့္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း မ်ားမွာလည္း အားလံုးဒုကၡေတြ႔ေနၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းၾကီး WTO သည္ အလုပ္သမားအဆင့္အတန္းမ်ား ကိုထည့္မတြက္ခဲ့မႈ သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္မႈမွ ပတ္ဝန္း က်င္ဆိုင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားခဲ့မႈတို႔ေၾကာင့္ ယခုအခါေဝဖန္ခံေနရသည္။
ထုိ႔အျပင္ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရး အရံအတားမ်ား ဖယ္ရွားရန္ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာလည္း အေျခယိိုင္ ေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႔ IMF ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ World Bank တို႔ကလည္း တရုတ္ႏွင့္ အိႏိၵယကဲ့သို႔ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္ႏိုင္ငံမ်ားကို ပို၍အေရးပါေသာအခန္းက႑ မေပးခဲ့မႈေၾကာင့္ ေဝဖန္ခံေနၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ကမာၻ႔ေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႔သည္ ၾကီးမားလွေသာ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမ်ားရွိေနသည္။ ကမာၻ႔ရင္းႏွီးေစ်းကြက္မ်ားအေပၚ ဩဇာသက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္းမရွိ ေတာ့ေခ်။

ကမာၻၾကီးကို ဘယ္က စီမံသင့္သလဲ
ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ အျခားရႈေထာင့္မ်ားတြင္ နုိင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္းမ်ား အနည္းငယ္သာ ရွိေသးသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီၾကီးမ်ား၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အေပၚစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္က OECD အဖြဲ႔၏ၾကိဳးပမ္းမႈပ်က္ျပားခဲ့ရသည္။
၎အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံတကာဘဏ္လုပ္ငန္း၊ စေတာ့ေစ်းကြက္မ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လည္းႏုိင္ငံတကာ အစိုးရေထာက္ပံ့ခံအဖြဲ႔မ်ားက ကန္႔လန္ကာေနာက္ကြယ္မွေန၍ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားအစည္းအရုံး ILO ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္သမားသမဂၢဖြဲ႔စည္းပိုင္ခြင့္ရွိသည္ ဟုဆိုေသာ္လည္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည့္အာဏာမရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္အဓိကေမးခြန္းမွာ ကမာၻ႔စီးပြားေရးတြင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ၾကီးထြားလာမႈ ေၾကာင့္ ကမာၻ႔စည္းမ်ဥ္းမ်ားအျပိဳင္တိုးပြားလာႏိုင္မည္ေလာ။ ထိုအခ်က္သည္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးတိုး တက္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အဆိုးျဖစ္လာမည္ေလာ ဟူသည့္ေမးခြန္း ပင္ျဖစ္သည္။

Ref: bbc.co.uk

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes