ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Monday, October 29, 2007

ဒီေရလိႈင္း

မာန္လႈိင္းငယ္

“ဒီေရလိႈင္း”

ေခါင္းေဆာင္အခက္
ငယ္သားပ်က္ေတာ့
ေပါင္းစပ္မဆံုႏိုင္ေပ။

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း
ငယ္သားေပါင္းေတာ့
ေရာက္ေအာင္ပန္းတိုင္ေပ။

ငယ္သားတက္ျပန္
ေခါင္းေဆာင္မွန္ေတာ့
တတ္ဆန္စံုဆင္း ညီညြတ္ျခင္းေပ။ ။

မာန္လႈိင္းငယ္
၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၂၆)ရက္။

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes