ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Friday, October 12, 2007

နအဖ စစ္အစိုးရကလည္း ျဖက္ ေလး ျဖက္မူ၀ါဒကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔လိုသည္
နအဖ စစ္အစိုးရကလည္း ျဖက္ ေလး ျဖက္မူ၀ါဒကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔လိုသည္ ကို သုေတသနႏွင့္ ေလ့လာေရးဌာန မွ သံုးသပ္ခ်က္ စာတမ္းျဖစ္ပါတယ္။

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes