ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Wednesday, October 17, 2007

ဘာေၾကာင့္

မာန္လႈိင္းငယ္

`ဘာေၾကာင့္´

ဘာေၾကာင့္
ငါ အိပ္ယာက ထ. ထၿပီး
ေယာင္ေနရတာလဲ။

ဘာေၾကာင့္
ငါ ထိုင္ေနလ်က္နဲ႔
ဆာေလာင္မႈေတြ ျဖစ္ေနရတာလဲ။

ဘာေၾကာင့္
ငါ လမ္းေလွ်ာက္ေနတာေတာင္
အေတြးမ်ားစြာက ၀င္လာေနရတာလဲ။

ငါ အိပ္ေနတာပဲ၊ ထိုင္ေနတာပဲ၊ လမ္းေလွ်ာက္ေနတာပဲ
ဘာေၾကာင့္
ဘာေၾကာင့္
ဘာေၾကာင့္ ---- လဲဆိုတာ
ငါ ယေန႔တိုင္ စဥ္းစားေနရတုန္းပဲ။ ။

မာန္လႈိင္းငယ္
၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၆)ရက္။

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes