ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Tuesday, October 30, 2007

ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ွာညီေထြ ရွိမူ

မာန္လႈိင္းငယ္

“ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ွာညီေထြ ရွိမူ”

မိမိကိုယ္ကို ေလးစားမူမရွိဘဲ သူတစ္ပါးတို႕၏ ေလးစားမူကို ရရွိဖို႕ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ဘ၀တစ္ေလ်ွာက္လံုး ေအာင္ျမင္မူရရွိဖို႕လည္း မျဖစ္ႏိုင္ေပ။မိမိကိုယ္ကို ေလးစားမူ ရရွိဖို႕ ဆိုသည္မွာလည္း ေလာကတြင္ အခက္ခဲဆံုး ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ သူတစ္ပါးတုိ႕၏ ေလးစားမူကို ရရွိဖို႕အတြက္ မိမိကိုယ္ကို မိမိ ဆန္းစစ္ရေပမည္။ စဥ္းစားဆင္ျခင္ ရေပမည္။ ဘာကို စဥ္းစားဆင္ျခင္၊ ဆန္းစစ္ရမည္ဆိုလိုရွိရင္ မိမိရဲ႕အက်င့္၊ စာရိတၱ၊ ဣေျႏၵ သိကၡာ၊စည္းကမ္း၊ စသည့္တို႕နဲ႕ ျပည့္စံုမူရွိမရွိ ဆိုတာကို စမ္းစစ္ရေပမည္။ ေနာက္ျပီး ပညာအရည္အခ်င္း၊ ဗဟုသုတ ၾကြယ္၀မူ၊ ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္မူစသည္တိုု႕တြင္ အားလံုးနဲ႕လည္း ျပည့္စံုရေပမည္။ ဒါေတြအားလံုး ျပည့္စံုလို႕ရွိရင္ သူတစ္ပါးတို႕၏ ေလးစားမူကို ရရွိမည္မွာ ဧကန္မလြဲ ျဖစ္ေပမည္။မိမိရဲ႕ ေဆြမ်ဳိးအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားထဲက ေလးစားကိုလည္း ရရွိလာရေပမည္ ဒါေတြမကေသးဘူး မိမိဘ၀တစ္ေလ်ာက္လံုး ေအာင္ျမင္မူ၏ လမ္းစကို ရရွိဖို႕ နည္းလမ္းကို ေရာက္မည္မွာ အမွန္ေပျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ မိမိမွာအက်င့္၊ စာရိတၱေတြအားလံုးနဲ႕ ျပီးျပည့္စံုျပီး ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပါပဲ။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ မိမိဟာ သူတစ္ပါးတို႕၏ ေလးစားမူကို ရရွိဖို႕ ဆိုသည္မွာ လြယ္ကူတဲ့ အရာမဟုတ္ေခ်။ ဘ၀တစ္ေလ်ာက္လံုး၏ လမ္းစကို ရရွိဖို႕ ဆိုတာလည္းမျဖစ္ႏိုင္ေခ်။
မိမိကိုယ္ကိုေလးစားမူရရွိဖို႕ ဆိုသည္မွာလည္း ေလာကတြင္ အခက္အခဲဆံုးျဖစ္သည္။ဒါကို လူသားတိုင္း အေလးအနက္ ထားရေပမည္။ ဆင္ျခင္ရမည္။ ေလာကတြင္ မိမိသည္ သူတစ္ပါး၏ ေလးစားမူကို ရရွိသည့္တိုင္ မိမိသည္ သူတစ္ပါး၏ ေလးစားမူကို အေလးအနက္မထားပါက သူတစ္ပါး၏ ကဲ့ရဲ႕မူကိုခံရေပမည္။ သူတစ္ပါး၏ ေလးစားမူျပဳသည့္ကို ခံယူျပီး အေလးအနက္ ထားပါက မိမိဘ၀တစ္ေလ်ာက္လံုးလည္း ေအာင္ျမင္မူကို ရရွိလာေပမည္။

မာန္လႈိင္းငယ္

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes