ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Tuesday, August 28, 2007

သံလြင္ျမစ္ရဲ႕ ၀ဲဂယက္


သံလြင္တေလွ်ာက္၊ စီးဆင္းခဲ့တဲ့
ျမစ္ေရသည္လည္း၊ ကမ္းပါးမ်ားကို
တိုက္စားခဲ့ၾက၊ ကမ္းပါးမ်ားလည္း
မခိုင္ခဲ့ဘဲ၊ ၿပိဳက်အက္ကြဲ
ျမစ္ေရထဲကို၊ ေမ်ာပါသြားခဲ့၏။

သို႔တၿပီးကား၊ ႏိုင္ငံေတာ္လည္း
စစ္အာဏာရွင္၊ လက္ေအာက္ကေန
လြတ္ေျမာက္ဖို႔ရန္၊ ေတာ္လွန္ေရးထဲ
၀င္ေရာက္ေတာ္လွန္၊ တက္ၾကြႏိုးၾကား
ညီညႊတ္ျခင္းအား၊ မာန္စြယ္တင္း၍
၀ဲဂယက္လည္း၊ ျပင္းထန္ပြက္ပြက္
ရင္ဆိုင္ျဖတ္ေက်ာ္၊ ေလဟုန္ကိုခြင္း
ကေလာင္ပိုက္၍၊ လက္နက္စြဲကာ
စစ္မ်က္ႏွာသို႔၊ ထြက္ခဲ့ရေလသတည္း။

မာန္လႈိင္းငယ္

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes