ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Sunday, December 9, 2007

The perfect fan(အေမသီခ်င္း)

အေမကို ခ်စ္တဲ့ သားသမီးေတြအတြက္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။
The perfect fan(အေမသီခ်င္း)

It takes a lot to know what is love
It's not the big things,
but the little things
That can mean enough
A lot of prayers to get me through
And there is never a
day that passes by
I don't think of you
You were always there for me
Pushing me and guiding me
Always to succeed

[ Chorus: ]
You showed me
When I was young just how to grow
You showed me
Everything that I should know
You showed me
Just how to walk without your hands
Cuz mom you always were
The perfect fan

God has been so good
Blessing me with a family
Who did all they could
And I've had many years of grace
And it flatters me when I see
a smile on your face
I wanna thank you for what you've done
In hopes I can give back to you
And be the perfect son

[ Chorus ]

You showed me how to love
You showed me how to care
And you showed me that you
would always be there
I wanna thank you for that time
And I'm proud to say you're mine

[ Chorus ]

Cuz mom you always were,
Mom you always were
Mom you always were,
You know you always were
Cuz mom you always
were... the perfect fan

I love you Mom

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes