ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Tuesday, August 10, 2010

ပန္းအိုး၊ ပံုတူပန္းခ်ီဆရာ

ပန္းကို
ပန္းအိုးထဲမွာ ထိုးစိုက္လိုက္ေတာ့
ပန္းအိုး။


ကိုယ္တိုင္
ပံုတူအျဖစ္ ထုဆစ္လိုက္ေတာ့
ပံုတူပန္းခ်ီဆရာ။

တပင္ခ်င္း
တလႊာခ်င္း
တဆင့္ခ်င္း
ေကာက္ေၾကာင္းတခုခ်င္း
ဟိုကူး ဒီခုန္
ဟိုေရး ဒီျခစ္
လိုရင္းေရာက္ေအာင္
ဖန္တီးဖြဲ႔ယူလိုက္ေတာ့။

အဆံုးမွာ ...
ပန္းေတြ ေ၀ဆာေစဖို႔
ပန္းအိုးက ရင္းခံ
ပံုတူေတြ ဆင့္ပြားေစဖို႔
ပံုတူပန္းခ်ီဆရာ နင္းခံ။

ဒီအခ်ိန္မွာ ...
ပန္းအိုးက ၿပံဳး
ပံုတူပန္းခ်ီဆရာက မုန္း
ပန္းအိုး၊ ပံုတူပန္းခ်ီဆရာ ဘ၀မွာ ... ။ ။

မာန္လႈိင္ငယ္
၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၉) ရက္။

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes