ေႏြးေထြးစြာ ေအးျမျခင္းမ်ားစြာနဲ႔ မာန္လႈိင္းငယ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ေ၀ဖန္စာမ်ားကိုလည္း ၾကားခ်င္ပါသည္။

Saturday, January 12, 2008

What should we do?

Mhan Hlaine Nge

What should we do?

If we were waves,
They are the stone (piece of rock).
They can not control upon our.
So, We can win theim, oneday.

If they were waves,
We are the stone (piece of rock).
They can control upon our,
What should we do?

0 comments:

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes